Hästhagens förskola, 2010

Grönt hjärta, röda hjärtan, och vägen däremellan